Better Dog Academy – Integritetspolicy

  1. Allmänt

Den personliga integriteten är viktig för oss på Better Dog Academy AB och vi ansvarar för den personliga informationen som våra kunder, potentiella kunder och andra förser oss med. Denna integritetspolicy beskriver hur Better Dog Academy AB behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter. Better Dog Academy AB, org nr 556935-4128, har sitt säte i Bollebygd med adress Fattabovägen 4, 438 98 Hindås.

  1. Vi samlar inte in personuppgifter av appköpare

Better Dog Academy AB levererar appar såsom Duktig Hund! och Better Dog Academy. Dessa köps via Apples App Store och Googles GooglePlay och vi får inte ta del av några personuppgifter som är kopplade till dessa butiker. Som personuppgiftsansvarig har Better Dog Academy AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning och hänvisar därmed till Apples och Googles integritetspolicys.

 

  1. Better Dog Academy AB samlar in uppgifter om certifierade hundägare och instruktörer

Vi samlar in personuppgifter från hundägare och instruktörer för att ge en god service, fullfölja avtal och hantera beställningar. Genom att du själv kontaktar Better Dog Academy AB, beställer eller besöker vår hemsida och i samband med detta lämnar personuppgifter till företaget samtycker du till att dessa personuppgifter sparas för vidare kontakt. Detta gäller även uppgifter som levereras av någon av våra samarbetspartners.

  1. Exempel på personuppgifter som vi hanterar

De insamlande personuppgifter utgörs av t.ex. namn, adress, mailadress och telefonnummer. Om du har certifierat din hund till en Better Dog eller dig själv till instruktör sparas i förekommande fall även uppgifter om din behörighet.

  1. Det här använder vi dina uppgifter till

För följande ändamål behandlar Better Dog Academy AB dina personuppgifter med stöd av samtycke och/eller intresseavvägning:

      5.1 För att hantera certifieringar eller leveranser

Vid certifiering behöver vi vissa personuppgifter för att leverera beställning/köp av produkter, tjänster. I samband med detta ombeds du att lämna vissa personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna fullfölja certifieringen och hantera din beställning

     5.2 För att fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen). Denna insamling av dina personuppgifter är en rättslig förpliktelse och krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

  1. Hur länge lagras personuppgifterna?

Dina personuppgifter lagras i vårt datasystem endast så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

  1. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst.

  1. Cookies

Vi använder oss av cookies på hemsidan. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Genom Google Analytics använder vi även cookies till remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie.

Om du önskar att förändra dina inställningar för remarketing eller önskar välja bort cookies som används för intressebaserad annonsering från Google, kan du göra det här.

  1. Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som Better Dog Academy AB behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

  1. Kontakt

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med Better Dog Academy AB med anledning av företagets behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss genom telefon 0705-832310, vår infomail eller genom att skicka brev till Better Dog Academy AB, Fattabovägen 4, 438 98 Hindås.

 

Uppdaterad 20180523