Bli en Duktig Hund!

Tränar du din hund med appen Duktig Hund! från SBK och SKK? Är din hund lättlärd och socialt välfungerande? Vill du inspirera andra till hundträning? Vill du visa omgivningen att din hund är en riktig stjärna?

Då ska du diplomera din hund till en ”Duktig Hund”! Diplomeringen sker i fyra olika nivåer.

Diplomera din hund!

Genom att diplomera din hund till en Duktig Hund! visar du omgivningen att du har en duktig och välfungerande hund. Som ett bevis på detta erhåller du ett diplom och en scarf med trycket ”Duktig Hund!”.

Nyhet!

Nu finns även möjlighet att diplomera sig på distans via Brukshundklubben. Filma övningarna och maila dessa till jenny.fritzon@brukshundklubben.se

Scarf och diplom beställs genom din lokala Brukshundklubb på www.sbkshopen.se (med klubbinloggning)

Ladda ner appen här från AppStore!
Ladda ner appen här från Google Play!