Sekretesspolicy för Duktig hund!

Denna applikation:

  • kräver ingen inloggning
  • samlar inte in någon information från dig
  • hanterar inte dina personliga uppgifter
  • använder inte filer lagrade på telefonen som t.ex. bilder, videor eller ljud
  • den har inte tillgång telefonens hårdvara såsom kamera, mikrofon, gps utöver telefonens videospelare
  • använder inte cookies eller likande tekniker
  • tillåter inte att få reda på telefonnumret och enhetens id, om ett samtal är aktivt och vilket det andra numret är som ansluts till samtalet
  • kommer inte åt information om Wi-Fi-nätverk, till exempel om Wi-Fi är aktiverat och namn på anslutna Wi-Fi-enheter

Uppdaterad 20161227